thema

Recht & Vrijheid

De bescherming van mensenrechten, persvrijheid en een onafhankelijke rechtspraak zijn essentieel voor een menswaardig en veilig bestaan in Europa. Deze waarden zijn echter niet meer vanzelfsprekend in heel Europa. Bepaalde regeringen stellen Europese waarden op de proef.

  • Hoe moeten we als Europese Unie omgaan met dit soort schendingen?
  • Hoe kunnen we Europese waarden in alle lidstaten beschermen?
  • En wat verwachten we van landen die in de toekomst toe willen treden tot de Europese Unie?

43 ideeën over Recht & Vrijheid

Sorteer op

Invoering van Europese ANBI-status

door Wessel Toonen
4 stemmen
Recht & Vrijheid

Stemrecht voor Europese burgers die niet in hun land van afkomst wonen

door Wouter van Ginneken
2 stemmen
Recht & Vrijheid

Communicatie EEN NIEUW THEMA

door René Olearnik
0 stemmen
Recht & Vrijheid

Daadkrachtige toezichthouders op persvrijheid in Europa

door Ischa Walburg
22 stemmen
Recht & Vrijheid

Nexit

1 stemmen
Recht & Vrijheid

Eu

1 stemmen
Recht & Vrijheid

Waarheid

door Abdullah Yildirim
2 stemmen
Recht & Vrijheid

Opzeggen Asielverdrag

door M.Aardema
4 stemmen
Recht & Vrijheid

Minder Brussel meer Nederland

door Jeanet Roozendaal van Dijk
8 stemmen
Recht & Vrijheid