idee - van Christiaan de Vries

Weg met het veto-recht!

In het thema ‘Recht & Vrijheid’ wordt gesproken over de bescherming van de mensenrechten, persvrijheid en onafhankelijke rechtspraak die niet meer vanzelfsprekend zijn in Europa. Zelfs in de EU is dit niet vanzelfsprekend meer, doordat landen als Polen en Hongarije steeds meer stappen maken richting illiberale democratiën die niet passen binnen de EU.

De EU heeft hier een passend middel voor, namelijk Artikel 7 van het Verdrag van Maastricht, maar dit kan niet effectief gebruikt worden doordat lidstaten hier een veto-recht hebben en Polen en Hongarij elkaar uit de brand kunnen helpen.

Ook bij andere kwesties, zoals bijvoorbeeld buitenlandse zaken en het EU budget kan de EU geen voortgang maken doordat 1 stem (in de Europese Raad) genoeg is om een beslissing van de kaart te vegen.

Vervang dit door een gekwalificeerde meerderheid zodat de EU voortgang kan maken en de lidstaten eindelijk naar compromissen toe kunnen werken, die beter zijn voor iedereen binnen de Unie.

Vind je dit een goed idee?

Stem op dit idee, zodat deze wordt opgenomen in het Europese verkiezingsplan van de PvdA.

Meer ideeën over Recht & Vrijheid

Dialoogsessies organiseren

door Stefanie
6 stemmen
Recht & Vrijheid

Volwaardig Parlement met een Senaat

4 stemmen
Recht & Vrijheid

europese politie

2 stemmen
Recht & Vrijheid