idee - van Toon B.

Veel inzet op energietransitie!

Veel inzet op energietransitie, dat moet een van de prioriteiten zijn de komende jaren. Om al teveel klimaatverandering te voorkomen moeten we echt stoppen met fossiele brandstoffen. Kijk maar naar het gas in Nederland, bijvoorbeeld. Dit betekent wel dat we op een andere manier aan onze energie moeten komen en er veel werk verzet moet worden in de komende jaren. Maar dat biedt ook weer veel werkgelegenheid (omscholing is dus heel belangrijk!).

De oplossing kan verder gezocht worden in de opslag van energie, bijvoorbeeld in water. Energieopslag in de vorm van waterkrachtcentrales wordt al veel toegepast, maar zou nog veel meer uitgebreid en efficiënter gemaakt kunnen worden.

Vind je dit een goed idee?

Stem op dit idee, zodat deze wordt opgenomen in het Europese verkiezingsplan van de PvdA.

Meer ideeën over Duurzaamheid & Innovatie

Luchtvaart duurzamer en doelmatiger gezamenlijk belasten in EU landen

door George Hoogervorst
46 stemmen
Duurzaamheid & Innovatie

Duurzame vriendschap hecht aan taal

door Martin Koster
4 stemmen
Duurzaamheid & Innovatie

Stimuleer minder vervuiling en schone energie in de industrie

door Mathijs
17 stemmen
Duurzaamheid & Innovatie