idee - van eric biesmeijer

Reductie structuurfondsen en Europese belastingen

De EU reduceert de zogenoemde structuurfondsen met ten minste een derde. Daarnaast krijgt de EU eigen belastingen. Denk aan een accijns op vliegtuigbrandstof en een belasting op flitskapitaal. De bijdragen van de lidstaten worden navenant verlaagd met deze lagere uitgaven en belastinginkomsten.

Toelichting.
Via de structuurfondsen wordt veel geld rond gepompt; niet altijd doelmatig en doeltreffend besteed. Hier moet het subsidiariteitsbeginsel gelden. Doe decentraal wat decentraal kan.
Het Europees parlement wil vaak de uitgaven vergroten, maar presenteren de rekening bij de lidstaten. Volg daarom het principe: no representation without taxation. Het EU-parlement moet zelf beslissen, zelf scherper prioriteiten stellen.
Het voordeel van belasting op kerosine en flitskapitaal is dat deze de besteding van mensen met een laag inkomen nauwelijks negatief beïnvloedt.

Vind je dit een goed idee?

Stem op dit idee, zodat deze wordt opgenomen in het Europese verkiezingsplan van de PvdA.

Meer ideeën over Economie & Financiën

Maak geld weer van iedereen!

12 stemmen
Economie & Financiën

Eu op eigen poten

4 stemmen
Economie & Financiën

Blijf economisch zelfstandig door te doen: ‘learning by doing’

door Arina Angerman
5 stemmen
Economie & Financiën