idee - van Christiaan van Krimpen

Naar een Europese defensie.

Het is langzamerhand duidelijk dat Europa meer verantwoordelijkheid moet nemen voor zijn eigen verdediging. De onstabiliteit in de wereld neemt toe, de lessen van de Tweede Wereldoorlog zijn langzamerhand vergeten. De opbouw van een gezamenlijke Europese strijdmacht kan in fasen geschieden. Nederland, België, Frankrijk en Duitsland kunnen een eerste aanzet geven door hun defensie inspanningen en budgetten te bundelen en hun strijdmachten te integreren.

Vind je dit een goed idee?

Stem op dit idee, zodat deze wordt opgenomen in het Europese verkiezingsplan van de PvdA.

Meer ideeën over Europa in de wereld

Visie PvdA m.b.t. de Toekomst van de EU: Een Poltieke community?

38 stemmen
Europa in de wereld

Vluchtelingenopvang

14 stemmen
Europa in de wereld

Meer autonomie

2 stemmen
Europa in de wereld