idee

Minder mensen voor een houdbare wereld

De olifant in de spreekwoordelijke kamer van de klimaatverandering is de overbevolking. Het klimaatakkoord van Parijs (max 2 graden opwarming) is simpelweg onhaalbaar met de huidige bevolkingsomvang van 7,5 miljard mensen, laat staan met de voorspelde 9-12 miljard in 2050 – hypothetische technologische ontwikkelingen doen daar niets aan af.
Zonder bevolkingsreductie zal de (klimaat)wal het (bevolkings)schip keren.
Laat Europa het voortouw nemen in maatregelen die de bevolkingstoename ombuigt in een bevolkingsafname, bijvoorbeeld:
– Inzetten op technologische oplossingen voor het mitigeren van de consequenties van vergrijzing (zoals Japan al doet).
– Kleine families de nieuwe norm. Kinderbijslag e.d. afschaffen en wellicht zelfs vervangen door een belasting voor het hebben van meer dan één kind.
– Ontwikkelingshulp koppelen aan programma’s voor bevolkingsreductie.
Er is niets sociaals aan een al maar toenemende wereldbevolking die haar planeet uiteindelijk onbewoonbaar maakt.

Vind je dit een goed idee?

Stem op dit idee, zodat deze wordt opgenomen in het Europese verkiezingsplan van de PvdA.

Meer ideeën over Europa in de wereld

Federatie Light & Subsidiariteit

door Serge Barthel
5 stemmen
Europa in de wereld

“Het gaat om mensen”

6 stemmen
Europa in de wereld