idee - van Ton Evers

Meer draagvlak voor EU in Nederland creëren

De EU maakt moeilijke tijden door. De onderlinge solidariteit tussen de landen is tanende, denk ook aan Brexit. Zelfs binnen landen is de solidariteit in het geding, denk aan Belgie, Italie en Spanje. Het democratisch functioneren in Polen is in het geding. De werkloosheid onder vooral de jeugd in Zuid Europa is heel hoog, met risico’s voor de EU vandien. De euro blijft ook spanningen geven tussen EU-landen. In Nederland wordt door de media weinig gecommuniceerd over wat er in Brussel en Straatsburg gebeurt. Een regelmatige berichtgeving door media (NPO e.a.) over de EU zoals over politiek Den Haag al jaren bestaat, zou sowieso recht doen aan het grote belang van de EU ook voor Nederland en het zou in deze moeilijke tijden voor de EU kunnen bijdragen aan draagvlak voor de EU.

Vind je dit een goed idee?

Stem op dit idee, zodat deze wordt opgenomen in het Europese verkiezingsplan van de PvdA.

Meer ideeën over Recht & Vrijheid

europese politie

2 stemmen
Recht & Vrijheid

Een echt Europees Parlement (Echt Europees, een echt parlement)

11 stemmen
Recht & Vrijheid

Nexit

1 stemmen
Recht & Vrijheid