idee - van eric biesmeijer

Meer – daadkrachtige – democratie

Er komt een gekozen Europese regering voor beleidsterreinen met een Europese, bovennationale schaal. Voorbeelden zijn financiën (Europese belastingen en uitgaven (anti-cyclisch) ), milieu en klimaat, sociale zaken en defensie. Het Europees parlement kan deze regering naar huis sturen.

Toelichting
De besluitvorming op Europees niveau is ondoorzichtig en stroperig. Vertaal het systeem op Europees niveau naar Nederland: Alvorens de regering in Den Haag een besluit kan nemen, moeten eerst de 12 provinciale staten een oordeel uitspreken over een onderwerp dat op nationaal niveau speelt. De kans is nu groot dat provincies hun eigen provinciaal belang voorop stellen, terwijl het onderwerp behandeld moet worden vanuit nationaal perspectief (voorbeelden infrastructuur, arbeidsmarkt, milieu en vluchtelingen). De commissarissen van de koning nemen de facto de besluiten. De tweede kamer heeft te weinig bevoegdheden om hun besluiten vanuit Nederlands perspectief bij te stellen.

Vind je dit een goed idee?

Stem op dit idee, zodat deze wordt opgenomen in het Europese verkiezingsplan van de PvdA.

Meer ideeën over Europa in de wereld

Europa stabiel

door Harry Hanssen
2 stemmen
Europa in de wereld

Voorop bij vluchtelingenbeleid

15 stemmen
Europa in de wereld

Erasmusbeurs voor MBO-studenten

26 stemmen
Europa in de wereld