idee

Maak van Europa een sociaal project!

De belangstelling voor Europa is nog gering, omdat zo veel mensen zich er niet in herkennen. Grootste bezwaar: de mensen zien tal van “gemeenschapstaken” verplicht verdwijnen in de private sfeer. Niemand begreep waarom collectieve taken zo nodig geprivatiseerd moesten worden! Allereerste opdracht: de overheid (= onze collectieve verantwoordelijkheid) moet zich weer volledig verantwoordelijk gaan voelen voor de gemeenschapstaken en die niet privatiseren. (Voorbeelden: de zorg, het openbaar vervoer, de trein, de post, het onderwijs)

Vind je dit een goed idee?

Stem op dit idee, zodat deze wordt opgenomen in het Europese verkiezingsplan van de PvdA.

Meer ideeën over Werk en sociaal Europa

Europa -Stage plaatsen bureau .

1 stemmen
Werk en sociaal Europa

Betere samenhang tussen fiscaliteit en sociale zekerheid grenswerkers

1 stemmen
Werk en sociaal Europa

Maak van Europa een sociaal project!

6 stemmen
Werk en sociaal Europa