idee - van Benedict Broere

Maak de EU meer democratisch! Meer inspraak voor haar bewoners!

Maak de Europese Unie meer democratisch! Organiseer de EU zodanig dat de bewoners van de EU veel meer dan nu inspraak hebben in wat het bestuur van de EU besluit. Op dit moment heerst er een democratisch tekort in de EU. Mensen – gewone burgers, met gewone banen, en gewone verlangens van veiligheid, zorg en ontplooiing – hebben het idee dat er over hen heen geregeerd wordt, dat er niet geluisterd wordt naar hun zorgen, en dat andere machten – banken, multinationals, verborgen agenda’s – feitelijk de dienst uitmaken in de EU. Dit democratisch tekort is gevaarlijk, want het kan de EU splijten in allerlei extremen en het kan de bewoners van Europa toestanden brengen als die van een burgeroorlog. Wenselijk is een politiek die zoekt naar het gunstig midden, het midden dat hoge scores geeft in bijvoorbeeld de Human Development Index en de Social Progress Index. Wenselijk is dan ook dat de huidige EU meer democratisch wordt, meer luistert naar haar burgers.

Vind je dit een goed idee?

Stem op dit idee, zodat deze wordt opgenomen in het Europese verkiezingsplan van de PvdA.

Meer ideeën over Werk en sociaal Europa

iedereen op zelfde leeftijd met pensioen

13 stemmen
Werk en sociaal Europa

Over zeven jaar 52% van de banen in handen van robots.

4 stemmen
Werk en sociaal Europa

Betere samenhang tussen fiscaliteit en sociale zekerheid grenswerkers

1 stemmen
Werk en sociaal Europa