idee - van Wessel Toonen

Invoering van Europese ANBI-status

De EU moet lidstaten op subnationaal en lokaal niveau ondersteunen in het toewerken naar samenlevingen die gekenmerkt wordt door pluralisme, non-discriminatie, verdraagzaamheid, rechtvaardigheid, solidariteit en gelijkheid van vrouwen en mannen.

De Europese ANBI-status wordt daarom toegekend aan landgebondenorganisaties die deze doelen bevorderen. Deze worden conform de statuten gedragen door staatsburgers van het desbetreffende land.
Met de Europese ANBI-status maken deze organisaties aanspraak op Europese gelden en fondsen, evenals bijdragen van lidstaten uit de EU-begroting. Op deze manier investeert de EU zelf in recht & vrede binnen haar grondgebied, én in lokale democratie d.m.v. het maatschappelijk middenveld.

Giften/donaties aan organisaties met de Europese ANBI-status zijn bovendien fiscaal aftrekbaar in elke lidstaat, ongeacht in welke lidstaat de betreffende organisatie geregistreerd is.

Vind je dit een goed idee?

Stem op dit idee, zodat deze wordt opgenomen in het Europese verkiezingsplan van de PvdA.

Meer ideeën over Recht & Vrijheid

Islamitisch onderwijs aan kinderen verbieden, Nix<18

door CK
10 stemmen
Recht & Vrijheid

Volwaardig Parlement met een Senaat

4 stemmen
Recht & Vrijheid