idee

“Het gaat om mensen”

Dit thema speelt allereerst en vooral als het om vluchtelingen gaat. Sommige Europese landen weigeren vluchtelingen op te nemen, zijn dus niet solidair, noch met de vluchtelingen, noch met de andere Europese partners. Wil Europa geloofwaardig blijven, dan moet hierop hard worden gereageerd, eventueel zelfs met het uitsluiten. Niet bij dreigementen laten, maar harde besluiten nemen, ook als voorbeeld voor alle andere.

Vind je dit een goed idee?

Stem op dit idee, zodat deze wordt opgenomen in het Europese verkiezingsplan van de PvdA.

Meer ideeën over Europa in de wereld

Visie PvdA m.b.t. de Toekomst van de EU: Een Poltieke community?

38 stemmen
Europa in de wereld

Geen Oost- Europa

5 stemmen
Europa in de wereld

Stoppen met dat eeuwige verkassen!

door Otto Treurniet
32 stemmen
Europa in de wereld