idee

Gelijke afstand op Kennis , Macht en Inkomen voor iedereen.

Omschrijving: Een oud idee( Marx, Engels , Hegel en later binnen onze partij den Uyl etc ). Laten we ons inzetten met hernieuwde frisse moed en inzet voor dit universele uitgangspunt: ” In principe heeft iedereen recht op een gelijke afstand tot Kennis, Macht en Inkomen”. Dit principe is de centrale leidraad in ons politiek handelen en zou als zodanig hoorbaar en voelbaar moeten zijn bij elke politieke actie en inbreng van de door ons gekozenen. Concreet zou ik willen dat we op Europees niveau, Straatsburg, kaders en wetten bepleiten en maken ten faveure van dit uitgangspunt. Deze kaders en wetten gelden voor de gehele “Gemeenschap” . Wellicht moeten we aan de Kennis, Macht en Inkomen toevoegen Een gezond Milieu.
n.b. Weg van het huidige , enigszins ad hoc beleid, Alles, bij herhaling, hoorbaar en zichtbaar plaatsen in het streven naar de realisatie van dit/ons uitgangspunt. Recht toe recht aan iets minder beschouwen en wikken en wegen! A la Cato: Overigens ben ik van mening …

Vind je dit een goed idee?

Stem op dit idee, zodat deze wordt opgenomen in het Europese verkiezingsplan van de PvdA.

Meer ideeën over Werk en sociaal Europa

Corruptie / Scholing lager opgeleiden en belonen

1 stemmen
Werk en sociaal Europa

Beter belastingvoordeel voor vrijwilligers

10 stemmen
Werk en sociaal Europa

Eerlijk delen betekent: zo mogelijk koopkracht behouden pensioenen

door André van Dokkum
16 stemmen
Werk en sociaal Europa