idee

Fatsoenlijk inkomen voor een ieder

Persoonlijk denk ik aan fatsoenlijk inkomen voor een ieder, dus ook de uitkeringsgerechtigden en ouderen. De pensioen gerechtigde leeftijd zou eigenlijk weer naar beneden moeten( de plank is volledig mis geslagen) naar 65/ 66 jaar zodat er meer jongeren aan een baan geholpen kunnen worden. Ook werkgevers zouden meer tot de orde geroepen moeten worden, zij denken dat ze alles kunnen maken en doen voor de aandeelhouders terwijl de werknemer vergeten wordt en tegen het minimumloon of vaak nog erger aan het werk moeten( denk aan bijv. Oostblok landen).

Hou ook de loondispensatie in de gaten deze is geenszins eerlijk tegenover de werknemer met een handicap. Deze zal op deze manier op bijstandsniveau aan het werk moeten het geen tegen alle afspraken is. Gelijk werk gelijk loon.

Vind je dit een goed idee?

Stem op dit idee, zodat deze wordt opgenomen in het Europese verkiezingsplan van de PvdA.

Meer ideeën over Werk en sociaal Europa

Maak van Europa een sociaal project!

6 stemmen
Werk en sociaal Europa

Stel EU-breed paal en perk aan onzekere werkvormen

door Gerben Wierda
13 stemmen
Werk en sociaal Europa

automatisering in de overheid

2 stemmen
Werk en sociaal Europa