idee - van Wessel Toonen

EU als waardengemeenschap van sterke lidstaten

De EU moet pal staan voor de fundamentele waarden van menselijke waardigheid, vrijheid, democratie, gelijkheid, de rechtsstaat en eerbiediging van de mensenrechten, waaronder de rechten van personen die tot minderheden behoren. Benoemingen van regeringsleiders in EU-topfuncties geschieden door het Europees Parlement, waarbij het uitdragen en bijdragen aan deze waarden als toetsingskader gelden.

Een proactief buitenlands beleid vanuit een geïntegreerde 3D-benadering (Diplomacy, Development, Defense) dient de fundamentele waarden wereldwijd te bevorderen. Europese bedrijven staan centraal in het uitdragen van een duurzaam BUHA-OS beleid. Economische diplomatie is onlosmakelijk verbonden met de Europese handel- en investeringsagenda, welke vertaald wordt naar de handelsactiviteiten van individuele lidstaten.

Aan de randen van Europa wordt geinvesteerd in transparante en integere overheidsinstanties, ondergeschikt aan de wet, maar met één anoniem EU-meldpunt voor corruptie of gebreken.

Vind je dit een goed idee?

Stem op dit idee, zodat deze wordt opgenomen in het Europese verkiezingsplan van de PvdA.

Meer ideeën over Europa in de wereld

Racisme cursus

door Madelief, bijna 11
7 stemmen
Europa in de wereld

Het verjaardagscadeau: Kennismaken met elkaar

door Jan Pieter Vorsteveld (bezoeker van 46 Europese landen en 44 hoofdsteden)
3 stemmen
Europa in de wereld

Weg met bestuurlijke laag in de EU

4 stemmen
Europa in de wereld