idee - van Patrick Verhoeven

Escalatieladder voor Europa

De kern van de crisis in Europa is dat ieder land, als puntje-bij-paaltje komt, de regels aan zijn laars kan lappen ookal dupeert zij daarmee anderen. Dit leidt tot falen van de EU en daardoor tot velen die zich van haar afkeren.

Mijn idee is dat Europa een veel effectievere corrigerende macht moet hebben in geval landen de door henzelf ondertekende EU-verdragen breken.

Dit kan door het optuigen van een escalatieladder met in toenemende zwaarte middelen als:
– Waarschuwing
– Ultimatum
– Boete
– Afnemen stemrecht
– Schorsing uit een verdragsruimten zoals de Schengenzone, waarvan het land de regels schendt, igv Schengen worden grenscontroles met het land dan tijdelijk weer ingesteld
– Uitsluiting uit een verdragsruimte
– Verwijdering uit de EU

Dit geeft de EU de machtsmiddelen die het nu mist om de regels te handhaven teneinde de goeden te beschermen tegen de slechten en als EU succesvol te kunnen zijn.

Eea moet door de EU worden uitgevoerd, niet de lidstaten.

Vind je dit een goed idee?

Stem op dit idee, zodat deze wordt opgenomen in het Europese verkiezingsplan van de PvdA.

Meer ideeën over Recht & Vrijheid

Hoe het beter kan.

0 stemmen
Recht & Vrijheid

Invoering van Europese ANBI-status

door Wessel Toonen
4 stemmen
Recht & Vrijheid

Recht op euthnasie

9 stemmen
Recht & Vrijheid