idee - van Auke

Een groot natuurnetwerk

Mijn idee voor Europa:

Nog veel meer dan dat nu het geval is zou de Europese Unie moeten samenwerken op natuur. Natuur wordt niet beperkt door landsgrenzen en zo zouden we er dus ook niet mee om moeten gaan.

Mijn idee is daarom om van Europa een groot natuurnetwerk te maken. Zoiets bestaat al in ons land: het Natuurnetwerk Nederland is een netwerk van bestaande en nog aan te leggen natuurgebieden. Dit netwerk zorgt ervoor dat natuurgebieden beter met elkaar en het omringende agrarische gebied verbonden worden. Waarom zouden we dat niet op Europees niveau doen? Op die manier kunnen we ervoor zorgen dat de biodiversiteit en de kwaliteit van natuur, die in gevaar zijn, beschermd worden door de Europese Unie. En creëren we een Europa waarin mensen kunnen leven in, met en door de natuur.

Vind je dit een goed idee?

Stem op dit idee, zodat deze wordt opgenomen in het Europese verkiezingsplan van de PvdA.

Meer ideeën over Duurzaamheid & Innovatie

Gebruik technologie van de toekomst

door Pieter van der Hoeven
8 stemmen
Duurzaamheid & Innovatie

Roken op terrassen niet verbieden, maar terrasverwarming wel

door CK
2 stemmen
Duurzaamheid & Innovatie