idee

Een echt Europees Parlement (Echt Europees, een echt parlement)

Het huidige Europa is een samenraapsel van losse staten die elk hun zegje mogen doen en elk veto-recht hebben. Zo blijft de EU een tandeloze papieren tijger.

Om dat te veranderen moet het Europese Parlement (EP) een veel centralere rol krijgen. De relatie tussen het EP en de Europese commissie (EC) moet die zijn zoals die tussen een nationaal parlement en een nationale regering: in het EP worden wetten behandelt, de EC regeert. Daarin is geen plaats voor vetorecht of regelingen dat elk land een commissaris moet hebben; de EC moet bestaan uit politici die kunnen steunen op een EP-meederheid, net als nationaal gebeurt

Daarvoor is het wel nodig dat het EP omgevormd wordt naar een parlement langs ideologische lijnen in plaats van langs nationale lijnen. Dus elke Europeaan moet kunnen stemmen op dezelfde pan-Europese lijsten waarbij het er niet om gaat welke nationaliteit de kandidaten hebben, maar welke ideeën ze hebben. Het moet gaan om Europa als geheel, niet om nationale belangen

Vind je dit een goed idee?

Stem op dit idee, zodat deze wordt opgenomen in het Europese verkiezingsplan van de PvdA.

Meer ideeën over Recht & Vrijheid

Europa te mooi om het weg te geven

4 stemmen
Recht & Vrijheid

Meer draagvlak voor EU in Nederland creëren

door Ton Evers
6 stemmen
Recht & Vrijheid

Invoering van Europese ANBI-status

door Wessel Toonen
4 stemmen
Recht & Vrijheid