idee - van Leon

De juiste prioriteit voor de juiste onderwerpen

Klimaat, circulaire economie en duurzaamheid raken veel verschillende onderwerpen: economie, innovatie, voorziening, veiligheid, etc.

Biomassa kan aangewend worden voor eten, medicijnen, veevoer, nieuwe materialen of energievoorziening en technische producten kan je deelgebruiken, hergebruiken, opwaarderen, recyclen of verbranden.

Dit heeft gevolgen voor innovatie, economie, wetgeving, sociaal beleid en raakt daarmee de hele maatschappij en overheid. Binnen die overheid is er alleen geen gedeelde weging tussen de beleidsterreinen.

Om een effectieve overheid te borgen en elkaars beleid niet tegen te werken, zou een integraal afwegingskader helpen: wat vinden we belangrijker: gezondheid of economie, hergebruik of energie, vandaag of de toekomst?

De markt en wetenschap heeft deze antwoorden deels wel. Deze principes zouden vertaald moeten worden naar principes voor de overheid, om zo een integraal toetsingskader voor interventies te hebben en de juiste keuzes te maken.

Vind je dit een goed idee?

Stem op dit idee, zodat deze wordt opgenomen in het Europese verkiezingsplan van de PvdA.

Meer ideeën over Duurzaamheid & Innovatie

Een Europese zoekmachine

6 stemmen
Duurzaamheid & Innovatie

Duurzame landbouw ‘ all the way round’ aanpakken

door Arja Doornbos
12 stemmen
Duurzaamheid & Innovatie

Duurzame energie door de mensen zelf

10 stemmen
Duurzaamheid & Innovatie