idee - van Ischa Walburg

Daadkrachtige toezichthouders op persvrijheid in Europa

De Europese Unie kan niet functioneren als politiek geheel, wanneer de peilers van de democratie niet zijn gewaarborgd in alle lidstaten. Momenteel is er sprake van een ontwikkeling, waarbij de onafhankelijke rechtspraak en de onafhankelijke pers onder druk komen te staan.

De Europese Unie moet een duidelijk signaal afgeven door daadkrachtige toezichthouders aan te stellen die ‘klachten en incidenten’ op dit vlak onderzoeken. Wanneer er na onderzoek blijkt dat een lidstaat ervoor heeft gezorgd dat de peilers van de democratie niet meer optimaal kunnen functioneren, moeten er sancties opgelegd worden. Bijvoorbeeld: het verliezen van subsidiegelden / stemrecht in het Europese Parlement.

Deze sancties verdwijnen pas op het moment dat de toezichthouders hebben geconstateerd dat het probleem verleden tijd is. Landen kunnen – volgens dit voorstel – ook niet toetreden tot de Europese Unie voordat er een uitgebreid grondonderzoek heeft plaatsgevonden door deze toezichthouders.

Vind je dit een goed idee?

Stem op dit idee, zodat deze wordt opgenomen in het Europese verkiezingsplan van de PvdA.

Meer ideeën over Recht & Vrijheid

Stem uitbrengen op alle Europese kandidaten

door Lodewijk
19 stemmen
Recht & Vrijheid

Dialoogsessies organiseren

door Stefanie
6 stemmen
Recht & Vrijheid

Meer draagvlak voor EU in Nederland creëren

door Ton Evers
6 stemmen
Recht & Vrijheid